Cynllun Iaith Gymraeg

Cynllun Iaith Gymraeg

Bellach mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Gynllun Iaith Gymraeg newydd a gymeradwywyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 3 Chwefror 2012.

Mae modd lawrlwytho’r ddogfen yma: CYNLLUN IAITH GYMRAEG  

Neu gellir cael copïau caled gan:

Andrew Currie
Cydlynydd Gwasanaethau Cymraeg
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Caerfyrddin
Caerfyrddin SA31 3EP