Cais am Brosbectws

Campws Caerfyrddin - Ffôn: 01267 676767

Campws Llambed - Ffôn: 01570 422351

Ffurflen Archebu Cyhoeddiadau

Er mwyn cael prosbectws neu unrhyw un o gyhoeddiadau'r Brifysgol, llenwch y ffurflen isod.

Dewiswch y cyhoeddiadau a'r taflenni sydd eu hangen
* Gofynnol

Prosbectws Israddedig

Prosbectws Ôl-raddedig

Cyrsiau Rhan-amser

Dysgu o Bell

Dyddiau Agored

Manylion Personol
* Gofynnol
Teitl
Cyfenw *
Enw Cyntaf (1)*
Enw Cyntaf (2)
Cyfeiriad (1) *
Cyfeiriad (2) *
Cyfeiriad (3) *
Cyfeiriad (4)
Côd Post
Country *
E-bost
Mae angen / os yw'r wlad a ddewiswyd yn 'arall'
Ffôn
Dyddiad Geni Dyddiad Mis Blwyddyn
Rhyw
Blwyddyn Mynediad
Sut wnaethoch chi gael gwybod am y cwrs?
A hoffech ddod i Ddiwrnod Agored?
Gwybodaeth bellach:
  / 500

Cedwir y wybodaeth sydd at y ffurflen hon mewn cronfa ddata a gellir hanfon at Asiantaethau'r Llywodraeth yn unol â gofynion statudol. Mae'r Brifysgol yn rhwym dan ofynion