Graddau Ôl-raddedig

Profiad Bywyd…

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig dewis o raddau ôl-raddedig, ynghyd ag opsiynau astudio hyblyg.

Bydd angen i chi benderfynu a ydych yn dymuno cwblhau gradd ôl-raddedig a addysgir neu radd ymchwil, pa un ai astudio’n llawn amser neu’n rhan amser, a pha un ai astudio fel myfyriwr preswyl neu fyfyriwr o bell.

Postgraduate Class