Ymchwil a datblygu... a'n brid ar fusnes!

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ymchwil sy'n cyfrannu i fywiogrwydd economaidd ac adnewyddu'r rhanbarth, ac mae'n datblygu enw da am weithio ar y cyd â busnesau, diwydiant, llywodraeth a phartneriaid eraill.

Tintern AbbeyImaging the bible

Wrth ddatblygu prosiectau ymchwil, anogir y gymuned academaidd i ddangos manteision eu gwaith i'r economi, y gymdeithas, polisi cyhoeddus, diwylliant ac ansawdd bywyd. Mae'r angen i ymchwil y Brifysgol gael effaith ar y gymuned ehangach yn egwyddor sylfaenol sydd wrth wraidd ein strategaeth ymchwil.

Er mwyn cyrraedd y nod, cynhwysir dulliau o drosglwyddo gwybodaeth yn amcanion y prosiectau. Gall y dulliau hyn o drosglwyddo gwybodaeth fod ar nifer o ffurfiau, gan gynnwys, o bosibl, dosbarthu i gymheiriaid, ymwneud â'r cyhoedd, cefnogi'r llywodraeth a diwydiant a masnacheiddio ein heiddo deallusol.